Urime Festa e Fitër Bajramit

Të nderuar vëllezër dhe motra! Qendra Islame Kulturore Shqiptare ua uron gjithë besimtarëve dhe besimtareve kudo që janë Festën e Fitër Bajramit, duke e lutur Allahun xh.sh. që ai të na i pranon të gjitha…

Nata e Kaderit

Të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu xh.sh. në Kuran, në suren Kader thot: Bismil-lâhirr Rrahmânirr Rrahîm 1. Ne e kemi zbritur (Kuranin) në Natën e Kadrit. 2. E kush mund të ta shpjegojë ty se…

Zekati dhe Sadakatulfitri

Të nderuar vëllezër dhe motra, paqa dhe mëshira e Allhut të Gjithëmëshirshëm qoftë mbi ju. Zekati është njër nga shtyllat kryesore të Fesë Islame dhe ai ka të bëjë me detyrimin material që duhet me…

Vlera shumëdimensionale e agjërimit të muajit Ramazan.

Të nderuar vëllezër dhe motra! Nuk ka dyshim se njëri nga muajt më të vlershëm ke Allahu xh.sh. ësht muaji i bekuar, Ramazani. Allahu xh.sh. atë e ka bekuar kur në këtë muaj zbriti Kurani…